ЗЕЛЕН БЮЛЕТИН

Днес, 8.12.2010 г., милионите тонове боклук се приближиха с още една стъпка към Самоков и Драгушиново. В РИОСВ-София се състоя заседание на екологичната експертна комисия, на което бе одобрен докладът за оценка на въздействието върху околната среда на новото самоковско депо за боклук, същият в който бе посочено, че най-близката река е Палакария.
На заседанието присъстваха представители на различни агенции, МОСВ, кметовете на общините. Беше поканен и наш представител – инж.Любослав Нейчев.

 Протестен митинг срещу идейния проект за изграждане на регионално депо за смет на територията на община Самоков

 На 8 декември 2010 г. от 10,30 ч., във връзка със заседание на експертен съвет по Доклад за ОВОС, пред сградата на РИОСВ София, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ № 136, ще се проведе протестен митинг срещу инвестиционно предложение „Изграждане на регионално депо за отпадъци, в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327024м2 в землището на гр. Самоков” и Доклада за ОВОС по него.

06 юли 2010

По разпореждане на министър Нона Караджова беше извършена пълна проверка по документи и на място на територията на бившата Защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността „Къмпинг Корал”. Повод за проверката е излъченият на 24 юни 2010 г. репортаж в новините на БНТ, свързан с искане на природозащитни организации да бъде възстановен природозащитният статус на тази територия.

Кампания на WWF - "Гората не е само дървесина"
Шествие в подкрепа на българската гора - 21 ноември 2010 г. от  14:00 - 18:00 ч., от НДК до парламента.
Допълнителна информация:
Проектозаконът за горите влиза за разглеждане в парламента. Сегашният закон за горите има нужда от промени, но между добрите идеи са се промъкнали и някои много тревожни. Например:
- Някои от заменените гори ще могат да се застрояват, а обещаваха, че заменените гори ще останат "бутикови гори".
- Държавните гори в защитените територии като Витоша, Рила и Пирин ще може да стават частни. А преди 76 години държавата е купувала частни ...гори, за да може да обяви Народен парк Витоша.
- В горите ще може да се строят например ски писти и вятърни централи, но изсечените терени ще продължат да се водят гори.
- Управлението на природните паркове ще мине от държавата към общините. Представете си община Царево да управлява Природен парк Странджа.
В дните преди шествието WWF и приятели ще внесем петицията "Гората не е само дървесина" при председателя на парламента Цецка Цачева. Вече събрахме над 70 000 подписа - електронно и на хартия!
Много е важно обаче колкото се може повече хора да дойдат на шествието. Неделя следобед - какво по-удобно време от това!
Кажете на приятели!

Българска фондация "Биоразнообразие" организира Годишни награди за опазване на Биоразнообразието в България. Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. "Ние не раздаваме „отрицателни”, а само „положителни” награди. Желанието ни е българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят българската природа – граждани, неправителствени организации, медии, институции.", обясняват от Фондацията.