ЗЕЛЕН БЮЛЕТИН

Информация от За да остане природа в България

Мили приятели,


в момента българското правителство скорострелно прокарва промени в Закона за горите под натиска на Витоша ски. Промяната се движи бързешком – за рекордните 4 работни дни, тихомълком и при пълна липса на прозрачност и обществени консултации. Подобни скандални опити за ремонт в Закона за горите, които да направят големи държавни подаръци на офшорни оператори в ски туризма и други ползватели в горите, имаше и по време на Тройната коалиция. Промените в закона тогава бяха спрени заради острата обществена реакция и голямото обществено недоволство, т.е. благодарение на вас.

В сега предложените промени за пореден път се предлага строителството на ски писти и лифтове в горите да става без промяна на предназначението на територията и съответно без заплащане на такса за изключване на земята от горския фонд, което ще лиши държавата от десетки милиони левове приходи.

Със законопроекта управляващите са на път да прокарат и още няколко лобистки поправки, свързани с увеличаване сроковете за лов, износа на незаконна дървесина и застрояването на приватизирани частни гори без общ устройствен план.

Предложената промяна в Закона за горите обаче ще облагодетелства не само Витоша ски АД, но и всички инвеститори в ски курорти в горските територии на Стара планина, Рила, Родопите и Пирин.

В тази връзка е необходимо ОТНОВО изключително бърза и остра реакция от наша страна, за да спрем готвените промени в Закона за горите и така да защитим от застрояване българските планини. Законът беше одобрен от Министерски съвет и се очаква да бъде гласуван от Народното събрание още в първите работни дни на депутатите.

ГД БОПП 

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

27.12.2011г.

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ДАНС

КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МЕДИИ

КОПИЕ:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

Относно: Готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата предвид предлагания Закон за изменение и допълнение     /ЗИД/ на Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви за готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата, с очаквано въздействие по унищожаване на големите републикански вододайни зони, намаляване на плодородието на Тракийската низина и Софийското поле и заплаха за Националната сигурност.

Моля разгледайте параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 относно ЗИД за Закона за горите, обявен от министерски съвет за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484

ЗИД за Закона за горите предложен от Министерски съвет облагодетелства престъпниците олигарси, които незаконно са построили десетки километра лифтове и ски писти. ЗИД стимулира в бъдеще незаконното строителство на други ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите и се явява нерегламентирана държавна помощ. Всички олигарси престъпници, които по времето на Тройната коалиция извършиха брутални и незаконни заменки на десетки хиляди дка гори във вододайните зони на Републиката, ще могат да ги допълнят с нови територии от държавен горски фонд без търг и впоследствие да ги обезлесят със стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения отново незаконно, като при това им се гарантира и узаконяването след престъплението! Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от реализирането на предложения ЗИД:

-                                    Спестявайки си стотици милиони дължими държавни такси от промяна на предназначението на гори, олигарсите Цеко Минев, Милен Велчев, Георги Крумов, Ковачки, Кирил Асенов, Лушков и ред други  ще могат да узаконят престъпленията от незаконните строежи в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.

-                      Всички престъпни олигарси, включително и гореописаните, заграбили чрез заменки стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще могат да строят без Общ устройствен план /ОУП/ и да обезлесят необезпокоявани останалите незасегнати вододайни зони на страната с всички очаквани последствия – промяна на климата към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като яз Искър.

Очакваните негативни последствия от приемането и реализирането на въпросния ЗИД пряко ще застрашат Националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за властта след 5-10 години.

Накратко:

 УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И РЕПОРТЕРИ,

Във връзка със правните спекулации от страна на Правителството, с цел  да прикрият незаконното решение за даването на право на Шеврон да търси и проучва нефт и газ в Блок 1 Нови пазар в Североизточна България, искаме да дадем ясно и точно обяснение на ситуацията.
Българското законодателство с чл. 85 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, изисква задължително изготвяне на Екологична оценка /ЕО/ на планове и програми за търсене и проучване на полезни изкопаеми преди тяхното одобрение от Министерски съвет, защото са с висок риск за околната среда и здравето на населението. Това е така наречената превантивна защита, задължителна за институциите при търсене и проучване на полезни изкопаеми преди още да има инвестиционно намерение за добив.
Едва след намирането на подземно богатство компанията може да заяви инвестиционно намерение за добив. Следва процедура по чл. 92 от ЗООС за оценка на въздействие на околна среда /ОВОС/ вече за инвестиционно намерение за добив. Тази е разликата между ЕО и ОВОС и българските политици и правителство много обичат да спекулират с незнанието на обществеността, като превишават разбира се правата си, а отнемат правата на засегнатите стотици хиляди граждани, както е с коментирания  случай.

 

Околна среда: тревожно намаляване на популациите при пресноводните риби, мекотелите и растенията
Брюксел, 22 ноември 2011 г. — Публикуваното днес ново изследване констатира тревожно намаляване в природното наследство на Европа. Европейският червен списък, част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), оцени значителна част от европейската флора и фауна и установи, че голяма част от мекотелите, пресноводните риби и васкуларните растения вече попадат в застрашената категория. Оценяването на около 6000 вида показва, че 44 % от всички пресноводни мекотели, 37 % от пресноводните риби, 23 % от земноводните, 20 % от отбрани сухоземни мекотели, 19 % от влечугите, 15 % от бозайниците и от водните кончета, 13 % от птиците, 11 % от отбрани сапроксилни бръмбари, 9 % от пеперудите, както и 467 вида васкуларни растения са сред застрашените от изчезване.

Национално Движение Екогласност
Член на Приятели на Земята Интернешънъл
Съобщение до медиите      
15.06.2011
Осъдиха екозащитник да плати на екоминистерството
С Определение № 7892 от 06.06.2011 г., Върховният административен съд окончателно потвърди осъждането на Петър Пенчев – зам.-председател на Национално движение “Екогласност” да заплати юристконсултско възнаграждение на Министерството на околната среда и водите като направени разноски по делото. Това стана след прекратяване от съда на производството по заведеното дело от екоактивиста срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2010 година, с което министърът на околната среда и водите е одобрил осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на нов ядрен реактор в жилищния квартал “Младост” в София. Мотивът на съда е “липса на правен интерес”.