сигнали

Изх. № 02-11/24.06.2011г.
До инж. Елен Минчев
Директор на РИОСВ - Смолян
Уважаеми господин Минчев,
На 23 юни 2011 г., в централния офис на Зелена партия, пристигна сигнал за масово изсичане на борова гора в  близост до хижа Пашалийца, с. Павелско/Община Чепеларе/. Според жителите на близките селища, всеки ден по пътя от хижата до централния път, свързващ Пловдив и Смолян пътуват камиони, натоварени с дървени трупи.
Обръщаме се към Вас с молба  да проучите случая  и да вземете необходимите мерки, за да не бъдат унищожавани гори в една от най-екологичните  и привлекателни зони за отдих в Родопите.
Надяваме се, да ни информирате за взетите мерки по този случай.
С уважение,
Александър  Каракачанов
Зелена партия

Изх. № 02-06/26.05.2011г.
До г-жа  Румяна Радилова
Директор на РИОСВ - Варна
Уважаема госпожо Радилова,
На 21 май 2011 г., в централния офис на Зелена партия, пристигна сигнал за сеч в  Лонгоза. Според жителите на близките до Лонгоза селища, всеки ден от там излизат десетки тирове, натоварени с едра дървесина. Точното място е на главния път Варна – Бургас, след моста на р. Камчия.
Обръщаме се към Вас с молба  да проучите случая  и да вземете необходимите мерки, за да не бъде нарушена целостта на екосистемата на заливната гора Лонгоза,  част от защитената територия на резервата Камчия.
Като Зелена партия, за нас е особено важно, не само да бъдат решавани екологичните проблеми, но и да не бъдат създавани такива.
Надяваме се, да ни информирате за взетите мерки по този случай.
С уважение,
Александър  Каракачанов
Зелена партия

 

 

В централния офис на Зелена партия пристигна сигнал за изграждане на ново депо за отпадъци.
Новото депо, което ще се изгражда до сега съществуващото депо в с.Въглен  ще събира сметта на три общини- Варна, Аксаково и Белослав.
Крайно замърсеният район от съществуващото над двадесет и пет години сметище и включването на района в европейска екологична мрежа – Натура 2000, като екологично защитена територия, не пречат според Община Аксаково за изграждане на ново сметище. От години хората на с. Въглен и с.Яребична подават жалби, заради миризмата и замърсяването от сметището.

До кмета на
Община Хасково
Уважаеми господин Иванов,
На 24 март 2011г., в централния офис на Зелена партия, пристигна сигнал за строителство в парк „Кенана”. Ще бъдат асфалтирани и допълнителни алеи, които  не са необходими, защото вече съществуват такива. Жителите на града са силно притеснени, че ще се отнеме естествената красота на този парк – място за отдих и спорт.
Обръщаме се към Вас с молба  да проучите случая  и да вземете необходимите мерки, за да защитите интересите на жителите на  гр. Хасково.
Като Зелена партия, за нас е особено важно, не само да бъдат решавани екологичните проблеми в страната, но и да не бъдат създавани такива.
С уважение,
Александър  Каракачанов
Зелена партия

До кмета на Район Надежда
До кмета на
Столична община


Уважаеми госпожи и господа,

На  09 юни 2010, в централния офис на Зелена партия, пристигна писмо от живущите и собствениците на жилища в бл. 118,119 и 120 , ж.к. „Надежда”във връзка с новия План за регулация и застрояване за м. Надежда – 1 а и 1 б в граници: ул. „Хан Кубрат”, ул. „Христо Силянов” и бул. „Ломско шосе”.