Честит празник на всички, които подкрепят нашите идеи и каузи!

 

Хубава си, моя горо
Любен Каравелов
 


Хубава си, моя горо,
  миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
  само скръб и жалост.

Който веднъж те погледне,
  той вечно жалее,
че не може под твоите
  сенки да изтлее.

А комуто стане нужда
  веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
  да те заборави.


Хубава си, моя горо,
  миришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
  само скръб и жалост.

Твоите буки и дъбове,
  твоите шуми гъсти,
и цветята и водите,
  агнетата тлъсти,

и божурът, и тревите
  и твойта прохлада,
всичко, казвам, понякогаш
  като куршум пада

на сърцето, което е
  всякогаш готово
да поплаче, кога види
  в природата ново,

кога види как пролетта
  старостта изпраща,
и под студа и под снега
  живот се захваща.

"Знание", г. I, кн. 9, 15 май 1875