Декларация на Зелената партия
Президентът Радев да наложи вето на Закона за концесиите

 

Много показателен е фактът, че последното, с което завърши мандата на 43-то ОНС бе ударното приемане на новия Закон за концесиите. Този акт ярко онагледява „приоритетите“ на управляващото мнозинство. И това стана независимо от множеството аргументи, както преди, така и по време на гласуването му, които сочеха за опасността той да облагодетелства частни лица за сметка на държавата. Според някои оценки те могат да бъдат десетки или даже стотици милиони левове. Но много по-опасна от прякото облагодетелстване е възможността за практическа приватизация на огромни обществени ресурси и богатства, която предоставя закона. Тази възможност, съчетана с намаляването на контрола върху концесионерите, прави приетия закон опасен и вреден. Необходима е пълната му отмяна или най-малкото основна преработка след задълбочено обществено обсъждане. Зелената партия призова Президента Радев да наложи вето върху закона и да го върне за преразглеждане от следващото народно събрание.

 

26.1.2017 г.

НИС на ЗП