На местните избори ПП „Зелена партия“ участва с Коалиция Алтернативата на гражданите. Номерът на бюлетината е 26 .

Кандидати за кметове и общински съветници, подкрепени специално от Зелена партия:

Община Столична - номер 26 в бюлетината

Минчо Христов Куминев – кандидат за кмет на София - номер 26 в бюлетината

Листа за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Минчо Христов Куминев

102. Стела Димитрова Ангелова-Банкова

103. Славчо Георгиев Велков

104. Бойко Александров Младенов

105. Стоян Славейков Грозданов

106. Огнян Борисов Боюклиев

107. Моника Красимирова Колаксъзова

108. Людмил Христов Стоянов

109. Мария Костас Хинжос

110. Валентина Гришева Илиева

111. Кирил Чавдаров Петров

112. Теньо Павлов Тенев

113. Симеон Любомиров Кирилов

114. Владислав Стефанов Тодоров

115. Вероника Иванова Стефанова

116. Розалия Любомирова Соколова

117. Николай Павлов Янев

118. Силвия Ненова Тодорова

Община Русе - номер 26 в бюлетината

 Даян Валериев Тачев – кандидат за кмет на Русе - номер 26 в бюлетината

Кандидати за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Бойко Георгиев Никифоров

102. Даян Валериев Тачев

103. Трифон Ангелов Хвърчилков

104. Цветанка Станимирова Григорова

105. Антони Емилов Николов

106. Дмитрий Леонидович Попсулис

107. Магдалена Христова Топалова

109. Десислава Красимирова Величкова

110. Иван Георгиев Данев

111. Георги Иванов Маринов

112. Константин Стойков Илиев

113. Николай Емануилов Божинов

114. Красимир Николов Георгиев

115. Рафаил Антонов Арабаджийски

116. Николай Стайков Стайков

Община Кюстендил - номер 26 в бюлетината

Кандидати за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Любен Асенов Тасков

102. Йордан Георгиев Стайков

103. Гроздан Асенов Грозданов

Община Долни Дъбник - номер 26 в бюлетината

Симеон Пенков Крумов- кандидат за кмет на Кметство Горни Дъбник- номер 26 в бюлетината

Кандидати за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Наталия Георгиева Илиева

102. Айля Аскова Аскова

103. Силвия Тодорова Сашева

104. Анита Траянова Альошева

105. Бисер Аспарухов Бисеров

106. Вероника Иванова Христова

107. Симеон Пенков Крумов

Община Гърмен - номер 26 в бюлетината

Листа за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Исмет Исметов Пачеджиев

102. Али Алиев Киселов

103. Георги Иванов Ушев

Кандидат за кмет на кметство Рибново - номер 26 в бюлетината

Али Алиев Киселов

Община Нови пазар - номер 26 в бюлетината

Кандидат за кмет на Община Нови пазар - номер 26 в бюлетината

Емил Димитров Ангелов

Листа за общински съветници - номер 26 в бюлетината

101. Емил Димитров Ангелов

102. Татяна Димчева Димова

В Община Трявна подкрепяме  Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (Движение 21) с номер на бюлетината 69.

Кандидат за кмет на Община Трявна - номер на бюлетината 69

 Драгомир Иванов Николов

Кандидати за общински съветници - номер на бюлетината 69.

101. Драгомир Иванов Николов

102. Звезделин Христов Бъчваров

103. Румяна Ганчева Колева

104. Силвия Петрова Минкова

105. Александър Денчев Денев

106. Велин Цанев Мечкаров

107. Станчо Койчев Димов

108. Анелия Димитрова Мутафчиева-Христова

109. Драгомир Добринов Стаев

110. Боян Пламенов Димов

111. Диан Христов Денев

112. Мартин Петров Герганов

113. Моника Николаева Ненова

114. Веска Антонова Джурова

115. Иван Кънев Цанев

116. Михаил Стоянов Ангелов

117. Добринка Иванова Манева

Община Свищов  - номер на бюлетината  68.

Местна коалиция "Алтернативата на гражданите, СДС, БДФ, Никола Петков, БНД" с номер на бюлетината  68.

Кандидат за кмет на Община Свищов - номер на бюлетината  68.

КАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ

Кандидати за общински съветници - номер на бюлетината  68.

101. Калин Илиев Костов

102. Емил Тодоров Димитров

103. Бисер Йорданов Кръстев

104. Верони Маринов Маринов

105. Ивелин Пламенов Петров

106. Яница Петкова Георгиева

107. Марияна Бориславова Борисова

108. Пламенка Илиева Георгиева

109. Васил Божанов Трифонов

110. Галя Руменова Виткова

111. Пламен Стефанов Борисов

112. Христо Кирилов Петров

113. Николай Валериев Илиев

114. Иван Красимиров Антонов

115. Стефан Евгениев Алтънов

116. Кристина Велизарова Лазова

117. Елка Маринова Петкова

118. Поликсения Борисова Саркисян

119. Мустафа Исмаил Чакър

120. Любомир Стефанов Георгиев

121. Боян Ангелов Казасов

122. Григор Анчев Панайотов

123. Петър Йонков Рафаилов

124. Михаил Великов Михайлов

125. Пламен Симеонов Кичков

126. Петко Ангелов Божанов

127. Марийка Димитрова Милкова

128. Делян Георгиев Георгиев

129. Елена Радославова Габровска-Попова

Кандидат за кмет на Кметство Алеково - номер на бюлетината  68.

68. Любомир Стефанов Георгиев

Кандидат за кмет на Кметство Горна Студена  - номер на бюлетината  68.

68. Марийка Димитрова Милкова

Кандидат за кмет на Кметство Козловец  - номер на бюлетината  68.

68. Михаил Великов Михайлов

Кандидат за кмет на Кметство Морава  - номер на бюлетината  68.

68. Петко Ангелов Божанов

Кандидат за кмет на Кметство Ореш - номер на бюлетината  68.

68. Петър Йонков Рафаилов

 

В коалицията са партиите : ПП"Зелена партия",  ПП „Българската левица“,  ПП „Българска партия либерали“,  ПП „Възраждане на Отечеството“ и ПП „Движение за социален хуманизъм“.