Не на шистовия газ!

 

10 март, от 11:00 до 14:00!

София, Паметник на Патриарх Евтимий /Попа/

БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ! БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА!

НА 10 МАРТ В СОФИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЕТЕ КЪМ ПРОТЕСТА С ИСКАНЕ ЗА ЯСНИ, АКТУАЛНИ РЕГУЛАЦИИ, ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА СЪОТВЕТНИТЕ КОМИСИИ; ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВА АКТУАЛНА НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ВСЯКАКВИ ДОБИВНИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ! ДА СПРЕМ УЗАКОНЯВАНЕТО НА ОТРАВЯНЕТО НА ВОДИТЕ НИ!

Информация от заседанието на ВАС по жалба на Зелена партия срещу решение 427/2011 г. на МС, с което дава разрешение на Шеврон за търсене и проучване на нефт и природен газ.

На заседанието се яви само Зелена партия, с представляващ - Александър Каракачанов. Както научихме, Община Нови пазар е оттеглила жалбата си, а други жалбоподатели не се явиха. Затова пък от страна на Министерския съвет и заинтересованите министерства имаше три адвокатки. Бяхме готови да отстояваме тезата, че оттеглянето от страна на МС на въпросното решение №427 поставя с още по-голяма сила необходимостта съдът да се произнесе по неговата законосъбразност, тъй като то е действало повече от шест месеца и е довело до правни, материални и финансови последствия, за които МС трябва да носи отговорност. Съдът обаче отложи делото за 7 март, за да може жалбата да бъде гледана с още една идентична такава.

05 март 2012 г.

Информация от заседанието на ВАС по жалба на Зелена партия срещу решение 427/2011 г. на МС, с което дава разрешение на Шеврон за търсене и проучване на нефт и природен газ.

Делото отново е отложено! Ще се гледа на 11 юни 2012 г.

 

На 23 януари (понеделник) от 9:00 часа във ВАС ще се гледа дело срещу решението на МС да разреши на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън" ЕООД да извършва дейност по търсене и проучване на нефт и природен газ. Делото е заведено още на 5 юли 2011 г. 
Смятаме да настояване съдът да отмени този незаконосъобразен акт, независимо от последното решение на НС за въвеждане на забрана за прилагането на технологията хидравлично разбиване.