Срещу замените

Заграбените земи и гори могат да бъдат върнати само със закон!

Зелената партия е единствената българска партия, която внесе петиция в Европейския парламент срещу грабителските замени на държавни земи и гори по българското черноморие - Петиция № 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, от името на „Зелена партия/ Българските зелени“, относно замяната на земи и корупцията в България.

 Петицията бе разгледана от Комисията по петициите на Европейския парламент на 30 април 2009 г.. Същата взе решение, Председателят на комисията да изпрати писмо до Ставрос Димас, член на ЕК, отговарящ за околната среда, в което ще изрази дълбоката загриженост относно положението, описано от вносителите на петиции и ще отправи искане за незабавна намеса. Още тогава Зелената партия предупреди, че ако не се вземат мерки, последствията за България могат да бъдат много тежки, но нито управляващите, нито медиите обърнаха внимание.

Също така, Зелената партия внесе до Върховния съд на РБ, Жалба с искане за отменяне на текстове от Наредбата на МС, въз основа на която са правени замените (чл. 20, ал. 2 и 5 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата на МС за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд). Върховният съд, с определение № 1212 от 28.01.2009 г., отхвърли жалбата на Зелената партия.

Зелената партия следи замените на гори и земи още от самото начало и предупреждаваше всички правителства за извършването на сделки в нарушение на обществения интерес. Беше направено и предложение за мораториум върху замените на обществени земи и гори.

Въз основа на опита, който има от работата със съдебните инстанции, Зелената партия счита, че няма реален шанс да бъдат отменени направените замени на гори и земи. Но даже и да се стигне до това, то ще бъде след дълга и мъчителна процедура, за която Европейската комисия няма да ни чака и ще наложи съответните многомилионни санкции. Единственият начин е законодателния път. Но политическите сили в парламента няма да намерят сили да приемат такъв закон. Повечето от тях, ако не всички, имат вина за това състояние на нещата.

Зелената партия, чрез Националната гражданска инициатива, още през юли 2010 г. внесе в Народното събрание /Вх.№ ПГ-016-00-10/ проект на ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ЧРЕЗ ЗАМЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ . Неговата цел е отмяна на извършените заменки по черноморското крайбрежие и планински курорти, и връщане на земи и гори на площ от над 70 хиляди декара и стойност около 6 милиарда лева на държавата! Всичките тези земи бяха чрез неравностойни замени практически подарени на частни лица. Мнозинството на ГЕРБ в 41 ОНС в пълно нарушение на Конституцията не допусна до пленарна зала предложения законопроект и по този начин защити извършените замени.

 

  1. Обобщена справка – замени на гори
  2. Замени-земи
  3. Жалба до ВАС за наредбата за земите
  4. Определение на  ВАС за наредбата за земите
  5. Жалба до прокуратура- замени гори и земи
  6. Петиция до Европейския парламент
  7. Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи

 

 

До председателя на 43-то НС

Г-жа Цецка Цачева

 

Върнете гори и земи за 6 милиарда лева на държавата!

Открито писмо

от

Инициативен комитет за приемане на „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи“

 

Уважаема г-жо Цачева,

Обръщам се към Вас от името на Инициативен комитет, който чрез Национална гражданска инициатива (по реда на ЗПУГДВМС), още през юли 2010 г. внесе в Народното събрание /Вх.№ ПГ-016-00-10/ проект на ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАГРАБЕНИТЕ ЧРЕЗ ЗАМЕНИ ГОРИ И ЗЕМИ “. Неговата цел е отмяна на извършените грабителски заменки по черноморското крайбрежие и планински курорти, и връщане на земи и гори на площ от над 70 хиляди декара и стойност около 6 милиарда лева на държавата!

В изработката на проекта за Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земиса участвали такива безспорни имена, като проф. Георги Близнашки (бивш министър-председател), Петър Обретенов (юрист, бивш секретар на Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието), проф. д.ю.н. Владимир Петров (СУ Кл. Охридски) и е подкрепен с подписите на 2200 български граждани.

В нарушение на действащото законодателство, Конституцията и правата на българските граждани, внесеният законопроект вече четвърта година не е допускан за разглеждане в комисиите и пленарна зала на Народното събрание. И това независимо от поетия лично от министър-председателя Бойко Борисов в телевизионния ефир ангажимент той да бъде разгледан!

Г-жо Цачева, както Ви е известно, Европейската комисия вече взе решение, че извършените неравностойни замени представляват нерегламентирана държавна помощ и трябва или да бъдат анулирани, или собствениците да си доплатят. В противен случай българската държава я очакват тежки санкции. Това  решение на Европейската комисия обаче поставя пред тежък морален избор българските управляващи и той се състои в следното:

  1.  Дали да приеме процедурата "доплащане" въз основа на преоценка от вещи лица на извършените замени? Това, при непроменените нрави и корупционни традиции на родната ни администрация,  ще  доведе до нови равнища на облагодетелстване или най-малкото замазване на съществуващата корупция. Като следствие ще има нова поредица от жалби до Европейската комисия.
  2. Дали да се ограничи само до решението на Европейска комисия, което визира единствено замените извършвани през периода 2007-2009 година? Добре известно е, че голяма част от неравностойните замени са правени още от 2003 година насам, а и по-рано! Това означава, че повечето от облагодетелствалите се лица ще останат незасегнати. Хора като  Христо Ковачки, Гриша Ганчев, Евгения и Николай Баневи и др., които в очите на българското население с нищо не са по-различни от Цветан Василев и Пеевски, за пореден път ще "изконсумират баницата", която им подариха българските политици. Някои от последните, като Ивайло Калфин (вносител на повечето от заменките в правителството на Станишев), и понастоящем са на високи държавни постове!

 

При това положение единственото разумно и справедливо решение е всички неравностойни замени, извършвани през периода на правителствата на Сакскобургготски и Станишев, да бъдат отменени със закон.В противен случай правителството на Бойко Борисов и настоящето парламентарно мнозинство ще се окажат съучастници в прикритието не на едно, а на множество  престъпления, които струват на държавата милиарди лева. На фона на поредното ограбване на българския народ чрез аферата "КТБ", това наистина вече прелива чашата!

Призовавам Ви направете необходимото за приемане на „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи“!

Възстановете справедливостта!

 

16.11.2014 г.

Председател на Инициативен комитет,

Александър Каракачанов

На 25 ноември 2011 г. се проведе  Кръгла маса на тема: „Неравностойните замени на гори и земи – позицията на гражданите, държавата и Европейския съюз”.
Присъстваха представители на държавни институции, научни учреждения, политически партии, граждански и екологични организации, медии.
Кръглата маса бе открита от председателя на Инициативния комитет за приемане на Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи и председател на Зелена партия - Александър Каракачанов.
Встъпление на тема: "Историята на замените" направиха доц. Георги Костов, председател на Селскостопанската академия и бивш зам. министър на Министерството на земеделието и горите и  Христо Николов от Зелени Балкани.
Александър Каракачанов представи процедурата, открита от ЕК за проверка на легитимността на замените, както и внесеният в Народното събрание от Инициативния комитет -  Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи.
На базата на обменената информация, участниците се обединиха около няколко основни следващи стъпки в работата срещу неправомерните замени на гори и земи:
- Изпращане на информация до ЕК;
- Искане на информация за отговора на българското правителство на процедурата открита от ЕК;
- Издирване и огласяване на основните притежатели на заменени гори и земи;
- Участие на български експерти от неправителствени организации при идването на представители на ЕК в България.
Подкрепена беше и инициативата за приемане на предложения в Народното събрание - Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи, като единствена възможност  за възстановяване на нанесените щети на държавата и обществото.

Декларация на Зелената партияЕвропейската комисия стартира наказателно дело срещу България за нерегламентирана държавна помощ по отношение на заменените гори по време на мандата на правителствата на Сакскобурготски и Станишев. Според информация на Министерството на земеделието и храните, България може да бъде осъдена да възстановява средства в размер на милиарди лева.

Зелената партия, чрез Националната гражданска инициатива, още през юли 2010 г. внесе в Народното събрание /Вх.№ ПГ-016-00-10/ проект на Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи (http://www.referendum.in/). Съгласно изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, той трябваше да бъде гледан в пленарна зала в срок от 3 месеца след неговото внасяне. В грубо нарушение на закона и в разрез с всякакви демократични принципи, Народното събрание не се произнася вече повече от година.

Очертава се, че не само откраднатото ще остане за крадците, но и българският данъкоплатец ще плаща милиарди левове от своя джоб!

Зелената партия призовава Народното събрание незабавно да гласува внесения Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи, с което не само ще възстанови справедливостта, ще върне на държавата собственост за милиарди левове, но и ще предотврати налагането на огромни глоби от страна на Европейската комисия.

НИС на Зелена партия

До Министъра на земеделието и храните

До комисията по земеделие и храни в НС

Уважаеми г-н Министър,

С писмо изх. № 0202-844г/ 08.10.2010г., подписано от Вас и адресирано до г-жа Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие и гори към НС, Министерството на земеделието и храните изразява отрицателно становище относно представения от мен проект за “Закон за отмяна на сделките с държавни и общински имоти сключени в противоречие с интересите на държавата и обществото”.

Аргументите изложени от съставителите на писмото се свеждат до това, че процедурата по извършване на замяна на земи е законово регламентирана в ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и подзаконови нормативни актове, сключените договори за замяна на земеделски земи са гражданскоправни сделки, съобразени с тези нормативни разпоредби, поради което предлаганото с проектозакона връщане на заграбените гори и земи “противоречи на императивните разпоредби на общия закон - Закона за задълженията и договорите - ЗЗД, които уреждат недействителността на сделките- нищожни или унищожаеми”. Освен това, “унищожаването на сделки на основанията, предвидени в ЗЗД, се допуска само по съдебен ред”.

 От известно време правителството на ГЕРБ се опитва да лансира  „решение” на въпроса за извършените грабителски замени на държавни гори и земи с частни, при което бяха облагодетелствани тесен кръг лица с милиарди евро. Основните точки от него са: 

1.      Забранява се промяна на статута на гори придобити чрез замени в защитените територии, зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б” по Закона за черноморието.

2.      Извън зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б, за промяна на статута и застрояването на заменени гори ще се предвидят няколкократно по-високи такси?!

3.      Не може се променя за срок от 10 години предназначението на земи, придобити от общинския или държавния поземлен фонд чрез замени, с частни такива.

 

 Възникват следните въпроси: