Не на ГМО

  Зелената партия е учредител заедно с други НПО на Коалиция “България – зона свободна от ГМО” през март 2004 г.

(http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=8643&Itemid=271).

Зелената партия е участвала активно в повечето акции срещу ГМО, включително и на  протестите през януари и февруари 2010 г. пред парламента, където бяха наши активисти. 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 В продължение на повече от два месеца, ние представители на различни  български неправителствени организации и като цяло на голяма част от българското общество, чрез различни средства се опитваме да представим нашите опасения във връзка с приемане на Закона за генетично модифицирани организми, както и предложения за ясно и точно прилагане на европейските документи и законодателство.

10.3.2010 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

относно предстоящото второ четене на законопроекта за ГМО

 Зелената партия възразява срещу провежданата политика на непрозрачност на Народното събрание по отношение на проекта на Закона за изменение на Закона за генетично модифицираните организми (ГМО). В програмата на Народното събрание за периода 10-12 март е планирано второ четене на посочения законопроект, но до момента никъде не е официално публикуван текстът, приет на първо четене, както и текстът, който ще бъде внесен в пленарната зала. Отново управляващите поставят българското общество пред свършен факт.

24.2.2010 г
Декларация на ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ
 
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против освобождаване на генно модифицирани организми (ГМО) в околната среда, защото ефектът от това освобождаване е необратим, непредсказуем и неконтролируем!

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ  е против промяната в текстовете на Закона за ГМО, които премахват забраните за освобождаване на ГМО  в околната среда!

5.2.2010 г.
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ с тревога следи опитите на правителството, в лицето на г-жа Нона Караджова - министър на околната среда и водите и г-жа Евдокия Манева - зам. министър на околната среда и водите за пълна либерализация на освобождаването в околната среда за полеви опити и пускане на пазара на ГМО като продукти и съставки на продукти.

19.03.2004

С Т А Н О В И Щ Е

 на коалиция "България - зона свободна от Генно модифицирани организми (ГМО)”

 

През последните години загрижеността на обществото за въздействието на ГМ култури върху околната среда и здравето на хората нараства. Отчитайки това,няколко природозащитни неправителствени организации в България и Зелената партия се обединиха в коалиция наречена “България – свободна от ГМ култури и храни”. Коалицията е свободна и отворена към всички организации и хора, коитоподкрепят нашите искания.