София

Зелената партия следи с голямо безпокойство действията на Столичната община (СО) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно решаването на проблемите с битовите отпадъци на столицата!

През юли 2011г. Европейската комисия(ЕК) върна апликационната форма за Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община, с искане СО да преработи проекта на завода за механично и биологично третиране на отпадъците, с цел да се провери възможността да се използват произвежданите 154 000 т годишно RDF брикети, като гориво в Топлофикация – София.

Изх. № 03-05/17.02.2010
Вх.No 94-ВД-515/17.02.2010 г.  


До г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община
Копие: До Г-н Андрей Иванов
Председател на СОС

Госпожо Фандъкова,

Експерти на  Зелена партия прочетоха журналистическия материал във вестник „Монитор” от 01.02.2010 г. -  „София прави паркове като в Истанбул” и се запознаха с Вашата идея за развитието на парковете в София. Надяваме се,  че това не е нещо, което наистина смятате за редно и възнамерявате да се случи. Смятаме, че по принцип, а особено в ситуацията, в която се намира в момента нашата икономика, би било редно да потърсите услугите на български специалисти в областта на ландшафтната архитектура. В Лесотехнически университет ежегодно, от 60 години до ден днешен, се дипломират  млади, амбициозни и отлични специалисти – ландшафтни архитекти.

Зелена партия

Нашата платформа за София

Местни избори 2011 г.

Дойдоха избори и започнаха предизборните обещания!

Зелената партия предлага вместо обещания всяка партия и всеки кандидат да представят пред избирателите какво са направили или опитали да направят за София в годините преди изборите.

В ДОВОС-а и инвестиционното предложение „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на твърди битови отпадъци на Столична община” се предлага отделните съставки на  столичните битови отпадъци да бъдат третирани по следните начини:
- сепариране на отпадъците с отделяне на опасните /пожароопасни и взривоопасни/ и крупно габаритни компоненти, в количества 1000т/год. и отделяне на металните отпадъци за рециклиране, в количества 4000 т/год.;

Зелена партия подкрепи протеста на жителите на с. Казичене, който се проведе на 02 юни пред Столична община, под наслов „Не на гробища в Казичене!”.

Жителите на Казичене,  протестират срещу Окончателния вариант на изменението на ОУП в   частта му, касаеща  землището на село Казичене. Освен всички останали недостатъци, този терен, който е определен за гробища в с. Казичене ще замърсява в голяма степен непосредствено разположените в северна посока баластриерни езера  и може да доведе до екологична катастрофа.

До министъра на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров,                   
До министъра на регионалното развитие г-н Асен Гагаузов