Икономика и финанси

"Данъчната система в България днес е грубо изкривена.

Данъчното бреме пада върху плещите на скромните български семейства, докато компаниите и хората с най-големи възможности се възползват от многобройни писани и неписани вратички в данъчните закони. Сравнението с останалите страни членки говори, че данъчната система в България не е от европейски тип.

Сегашният данъчен модел в България ощетява обществения интерес. Призоваваме за всеобхватна данъчна реформа, която да започне от следните мерки: 

- Въвеждане на намалени ставки на ДДС от 9% (каквито са за туризма) за вода, основни и детски храни, базови медикаменти, учебници и книги.


- Въвеждане на необлагаем минимум за доходите на физическите лица поне до текущия размер на минималната работна заплата – 460 лева месечно.

Убедени сме, че благоденствието на България е възможно само след възстановяване на баланса в данъчната система.

Смелата данъчна реформа е неизбежна, ако България вижда бъдещето си като европейска демокрация!"

https://www.facebook.com/pg/spravedliva.bg/about/?ref=page_internal

 

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ е част от гражданската инициатива за преразпределяне на данъчната тежест в България!

Ако сте съгласни,  подпишете петицията: http://www.spravedliva.bg/

Подкатегории